Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Školní poradenské pracoviště má v letošním školním roce následující pracovníky:

-          speciální pedagog Mgr. Ludmila Bednaříková

-          školní psycholog Mgr. Kristýna Hrichová

-          výchovný poradce Mgr. Pavlína Pospěchová

-          metodik prevence Mgr. Jana Konečná

-          asistenti pedagoga 

-          školní asistenti 

Činnost speciálního pedagoga a aktivity školních asistentů jsou hrazeny z projektu OPVK „Společně to zvládneme lépe“. Hodiny speciálně pedagogické péče, které uskutečňuje speciální pedagog, jsou hrazeny jako podpůrná opatření z prostředků MŠMT. Školní psycholog je financován z prostředků zřizovatele. Pracovní místa asistentů pedagoga jsou zřízena na základě podpůrných opatření vycházejících z doporučení školských poradenských zařízení k jednotlivým žákům a jsou financována z prostředků MŠMT.
Představujeme se