Jednotlivé tradiční akce školy i s termíny naleznete v pravém navigačním menu.

 

Další akce:

          1. Sportovní den – (sportovní hry deváťáků a předškoláků)

2. Vánoční dílničky – 28. 11. 2019 – odpoledne – (společné tvoření drobných dárků s vánoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

3. Přednáška školní zralosti – jak připravit dítě na vstup do ZŠ – konec ledna, termín bude upřesněn.

4. Ze školky do školy  –  (praktické ukázky výuky v 1. ročníku ZŠ s netradiční výukou matematiky) – určeno dětem i rodičům

5. Celoškolní  karneval  –  pro širokou veřejnost

6. Schůzka s rodiči „předškoláků“  – březen 2020 – odpoledne – informace k zápisu k povinné školní docházce

7. Týden otevřených dveří  –  16. - 20. březen 2020  – pro rodiče s dětmi

plakát

8. Hrajeme si na školu – 16. - 20. březen 2020 – dopoledne – (zapojení předškolních dětí do aktivit ve výuce 3. ročníku v ZŠ pro jejich snadnější vstup do 1. třídy) – pro děti i rodiče

plakát

9. Zápis k povinné školní docházce – 2. a 3. duben 2020

10. Velikonoční dílničky – duben 2020 - odpoledne – (společné tvoření drobných dárků s velikonoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

11. Malování na počítači – duben 2020 – dopoledne (interaktivní forma výuky pro  rozvoj estetického cítění dětí s pomocí moderních technologií pod vedením starších žáků ZŠ) – pro budoucí školáky

12. Sportovní den – červen, termín bude upřesněn – (sportovní hry deváťáků a      předškoláků)

 
Představujeme se