Jednotlivé tradiční akce školy i s termíny naleznete v pravém navigačním menu.

 

Další akce:

          1. Sportovní den – 27. 9. 2018 – dopoledne – (sportovní hry deváťáků a předškoláků)

2. Vánoční dílničky – 13. 12. 2018 – odpoledne – (společné tvoření drobných dárků s vánoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

3. Přednáška školní zralosti – jak připravit dítě na vstup do ZŠ – konec ledna, termín bude upřesněn.

4. Ze školky do školy  – 17. 1. 2019 – v 15.00 hod. – (praktické ukázky výuky v 1. ročníku ZŠ s netradiční výukou matematiky) – určeno dětem i rodičům

5. Celoškolní  karneval  – 21. února 2019 – odpoledne – pro širokou veřejnost

6. Schůzka s rodiči „předškoláků“  – březen 2019 – odpoledne – informace k zápisu k povinné školní docházce

7. Týden otevřených dveří  –  18. - 22. března 2019  – pro rodiče s dětmi

8. Hrajeme si na školu – 19. a 21. března 2019 – dopoledne – (zapojení předškolních dětí do aktivit ve výuce 3. ročníku v ZŠ pro jejich snadnější vstup do 1. třídy) – pro děti i rodiče

9. Zápis k povinné školní docházce – 4. a 5. dubna 2019

10. Velikonoční dílničky – 11. 4. 2019 - odpoledne – (společné tvoření drobných dárků s velikonoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

11. Malování na počítači – 23. a 30. dubna 2018 – dopoledne (interaktivní forma výuky pro  rozvoj estetického cítění dětí s pomocí moderních technologií pod vedením starších žáků ZŠ) – pro budoucí školáky

12. Sportovní den – červen, termín bude upřesněn – (sportovní hry deváťáků a      předškoláků)

 
Představujeme se