Školní řád základní školy:          Školní řád ZŠ

Dodatek č.1 ke školnímu řádu:  Dodatek ke školnímu řádu č.1

Školní řád mateřské školy:        Školní řád MŠ

 

 

 
Představujeme se