Vážení rodiče,

jsme potěšeni, že se nám i přes letošní složité okolnosti, které příliš nepřály školnímu vzdělávání, podařilo splnit téměř všechny výstupy školního vzdělávacího programu. Uvědomujeme si, že bez Vás bychom to nedokázali. Společnými silami jsme zvládli distanční výuku a v drtivé většině Vaše děti velmi pěkně samostatně pracovaly. Někdy to chvilku trvalo, ale naučily se větší samostatnosti a zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že to pro ně bude cenná dovednost při dalším vzdělávání.

Chceme Vám proto poděkovat za trpělivou, obětavou a aktivní spolupráci při domácí výuce. Vážíme si Vašich názorů a reakcí, které pro nás byly cenným pomocníkem při přípravě distanční výuky. Nyní už můžeme s klidem říci: Společně jsme to zvládli!

Vedení školy a pedagogický sbor

 

 
Představujeme se