Informace rodičům, kteří zaplatili ve školním roce 2019/2020 za 2. pololetí úplatu za školní družinu v plné výši.

 

Informujeme zákonné zástupce dětí přihlášených k zájmovému vzdělávání ve školní družině, že jim bude na jejich bankovní účet během června vrácena částka 300 Kč. (Jedná se o částku za období dočasného uzavření školní družiny).

 

Mgr. Marie Leitgebová,

ředitelka školy
Představujeme se