Vážení rodiče,

z kapacitních a personálních důvodů a v zájmu zachování všech hygienických opatření, které stanovilo Ministerstvo školství, bude škola od 8.6.2020 otevřena pro žáky druhého stupně v následujícím režimu:

Pondělí - skupiny 6. ročníků od 8:15 do 11:00

Středa - skupiny 7. ročníků  od 8:15 do 11:00

Pátek - skupiny 8. ročníků  od 8:15 do 11:00

Oběd z kapacitních důvodů jídelny nemůžeme zajistit.

Předmětem školních aktivit budou třídnické záležitosti, výuka matematiky a českého jazyka a v případě potřeby individuální konzultace ostatních předmětů.

Do středy 3.6.2020 je třeba doručit do školy „Oznámení“.  „Oznámení“ je možné doručit osobně na vrátnici školy denně od 8:00 do 16:00 nebo oskenované či ofocené prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu třídní učitelky. Žáci se budou vyučovat ve skupinách do počtu 15 žáků. 

První den nástupu musí žáci přinést vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez čestného prohlášení nemůžeme žáka vpustit do budovy školy.

Oba tiskopisy „Oznámení" a "Čestné prohlášení“ máte v připojených souborech. Pokud nemáte možnost tisknout, budou tiskopisy pro Vás připraveny na vrátnici denně od 8:00 do 16:00. Bližší informace k organizaci výuky a k dodržování hygienických opatření naleznete na webových stránkách školy.

Další nezbytně nutné údaje o organizaci školních aktivit najdete příloze a ve svých e-mailech. Budete-li se chtít ještě na cokoliv zeptat, neváhejte zavolat na tel. číslo 734 173 449.

 

„Oznámení“

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

„Bezpečnostní a hygienická pravidla - školní aktivity žáků 6., 7., 8. ročníků od 08.06.2020"

 

 

 

 
Představujeme se