Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce.

 Pod odkazem naleznete rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

rozhodnutí
Představujeme se