Přerušení provozu v Mateřské škole Lomená a Mateřské škole Větrná.

Z hygienických a technických důvodů bude v úterý dne 26. 2. 2019 přerušen provoz v Mateřské škole Lomená a Mateřské škole Větrná (přerušení dodávky tepla a teplé vody). Uzavření mateřských škol bylo oznámeno zřizovateli školy, je sděleno prostřednictvím vývěsek na dveřích mateřských škol a dálkovým přístupem (web školy).
Představujeme se