Slavnostní zahájení nového školního roku se pro žáky 1. ročníku uskuteční v pondělí 4. září ve školní jídelně v 8.00 hod. Slavnostního zahájení se účastní žáci 1. ročníku se svými rodiči (žáci přijdou s aktovkami) a rovněž žáci 8. ročníku.

 

Žáci z ostatních tříd zahájí nový školní rok 4. září v 9.00 hod ve svých kmenových učebnách se svými třídními učiteli. Žáci z těchto ročníků si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Zařazení nových žáků do konkrétních tříd bude vyvěšeno na nástěnce u hlavního vchodu do školy v posledním srpnovém týdnu.
Představujeme se