Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce zdroje tepla MŠ Lomená.

 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku -  Rekonstrukce zdroje tepla MŠ Lomená.

Kompletní znění výzvy.
Představujeme se