PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

jsme potěšeni, že se nám i přes letošní složité okolnosti, které příliš nepřály školnímu vzdělávání, podařilo splnit téměř všechny výstupy školního vzdělávacího programu. Uvědomujeme si, že bez Vás bychom to nedokázali. Společnými silami jsme zvládli distanční výuku a v drtivé většině Vaše děti velmi pěkně samostatně pracovaly. Někdy to chvilku trvalo, ale naučily se větší samostatnosti a zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že to pro ně bude cenná dovednost při dalším vzdělávání.

Chceme Vám proto poděkovat za trpělivou, obětavou a aktivní spolupráci při domácí výuce. Vážíme si Vašich názorů a reakcí, které pro nás byly cenným pomocníkem při přípravě distanční výuky. Nyní už můžeme s klidem říci: Společně jsme to zvládli!

Vedení školy a pedagogický sbor

 

 

Vrácení úplaty za školní družinu

Informace rodičům, kteří zaplatili ve školním roce 2019/2020 za 2. pololetí úplatu za školní družinu v plné výši.

Číst dál: Vrácení úplaty za školní družinu

Školní aktivity žáků 6.,7., 8. ročníku_od 8.6.2020

Vážení rodiče,

z kapacitních a personálních důvodů a v zájmu zachování všech hygienických opatření, které stanovilo Ministerstvo školství, bude škola od 8.6.2020 otevřena pro žáky druhého stupně v následujícím režimu:

Pondělí - skupiny 6. ročníků od 8:15 do 11:00

Středa - skupiny 7. ročníků  od 8:15 do 11:00

Pátek - skupiny 8. ročníků  od 8:15 do 11:00

Oběd z kapacitních důvodů jídelny nemůžeme zajistit.

Předmětem školních aktivit budou třídnické záležitosti, výuka matematiky a českého jazyka a v případě potřeby individuální konzultace ostatních předmětů.

Do středy 3.6.2020 je třeba doručit do školy „Oznámení“.  „Oznámení“ je možné doručit osobně na vrátnici školy denně od 8:00 do 16:00 nebo oskenované či ofocené prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu třídní učitelky. Žáci se budou vyučovat ve skupinách do počtu 15 žáků. 

První den nástupu musí žáci přinést vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez čestného prohlášení nemůžeme žáka vpustit do budovy školy.

Oba tiskopisy „Oznámení" a "Čestné prohlášení“ máte v připojených souborech. Pokud nemáte možnost tisknout, budou tiskopisy pro Vás připraveny na vrátnici denně od 8:00 do 16:00. Bližší informace k organizaci výuky a k dodržování hygienických opatření naleznete na webových stránkách školy.

Další nezbytně nutné údaje o organizaci školních aktivit najdete příloze a ve svých e-mailech. Budete-li se chtít ještě na cokoliv zeptat, neváhejte zavolat na tel. číslo 734 173 449.

 

„Oznámení“

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

„Bezpečnostní a hygienická pravidla - školní aktivity žáků 6., 7., 8. ročníků od 08.06.2020"

 

 

 

 

Obnovení funkčnosti pevných linek

Obnovení funkčnosti  pevných linek

Číst dál: Obnovení funkčnosti pevných linek

Příprava na přijímací zkoušky_9.ročník

Od 11.5.2020 nabízíme  žákům devátých ročníků možnost připravovat se na přijímací zkoušky

Číst dál: Příprava na přijímací zkoušky_9.ročník
Představujeme se