Ošetřovné od 14.10.2020

Vážení rociče,

Podrobnosti o ošetřovném najdete v následujícím odkazu MPSV:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/4c6b0467-5f2f-bca6-a4f7-2f06d59cda1f

Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením bude výuka všech žáků základní školy v období od 14. 10. do 23.10.2020 probíhat distančně prostřednictvím společné platformy Google Classroom s výjimkou 1. ročníku. Žáci 1. ročníku budou komunikovat s učitelem individuálně prostřednictvím zákonného zástupce.

26. - 27. 10. 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. 2020 a 29. - 30. 10. 2020 řádné prázdniny.

Všechny kroužky školního klubu a provoz školní družiny jsou do odvolání zrušeny.

Stravování v době distanční výuky - ZMĚNA VÝDEJE OBĚDŮ:

Žáci mají nárok docházet na oběd i v době distanční výuky. Pokud budete mít o toto stravování zájem, je potřeba žáka jednotlivě přihlásit telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Obědy pro ně budou vydávány ve školní jídelně každý den. Pro žáky 1. stupně v 12:00 a pro žáky 2. stupně v 12:30.

Žáci, kteří nemají možnost komunikovat prostřednictvím společné platformy Google Classroom, budou mít ve vestibulu školy vždy ve středu a v pátek od 9:00 do 15:00 připravené tištěné materiály. Podle pokynů učitele daného předmětu mohou žáci splněné úkoly odevzdat tamtéž.

 

 

Mimořádná opatření - říjen 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením bude výuka žáků 2. stupně v následujících dvou týdnech rozdělena následovně:

12. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

Výuka

ve škole

Výuka distančně

Výuka

ve škole

Výuka distančně

6.A

8.A

8.A

6.A

6.B

8.B

8.B

6.B

6.C

9.A

9.A

6.C

7.A

9.B

9.B

7.A

7.B

9.C

9.C

7.B

7.C

   

7.C

 

26. - 27. 10. 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. 2020  a 29. - 30. 10. 2020 řádné prázdniny.

 

Všechny kroužky šk. klubu jsou od 12. 10. 2020 do odvolání zrušeny.

 

Stravování v době distanční výuky:

Žáci, kteří se v daném týdnu budou vzdělávat distančně, mají automaticky odhlášeny obědy.  Žáci mají nárok docházet na oběd i v době distanční výuky. Pokud budete mít o toto stravování zájem, je potřeba žáka jednotlivě přihlásit telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Obědy pro ně budou vydávány ve školní jídelně každý den od 13:30 do 14:00. Do jídelny budou vstupovat zvenčí bočním vchodem.


Opatření pro školy - přehledně

Informace pro školy a školská zařízení

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021-2023

Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků pro funkční období 2021-23 se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Žádáme zákonné zástupce, aby do 27. října 2020 prostřednictvím třídních učitelů doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

Volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště.

V souladu s těmito předpisy jmenuje ředitelka školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Marcela Hubáčková, Mgr. Jarmila Holubová, Mgr. Ladislava Jurčová, Jaroslav Zalubil, Marcela Martínková a ředitelka školy Mgr. Marie Leitgebová.

Za přípravný výbor Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka školy

Volební řád

Výzva k podání nabídky II.

Výzva k podání nabídky II. - Dodávka  notebooků

Číst dál: Výzva k podání nabídky II.
Představujeme se