Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Od 1. února 2017 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_16_022 projekt Společně to zvládneme lépe“. Poskytnutá finanční podpora je ve výši 1593675 Kč.

Logolink OP VVV hor barva cz

Mateřská škola zvolila tyto šablony:

-       Školní asistent – personální podpora MŠ

-       Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ

-       Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

-       Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

-       Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní škola zvolila tyto šablony:

-       Školní asistent – personální podpora ZŠ

-       Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-       Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-       Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Některé aktivity budeme realizovat až od září školního roku 2017/2018.

Projekt ukončíme 31. 1. 2019.

 

LOGO 
Představujeme se