Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Každoročně vyhlašuje MŠMT rozvojové programy pro základní školy. Tyto rozvojové programy zkvalitňují výuku na základních školách a umožňují školám rozšiřovat a prohlubovat vzdělávání realizované v souladu se školním vzdělávacím programem. Podpora vyhlašovaných programů se uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu účelově určených na úhradu nákladů, které vznikly při vzdělávání v souladu s realizovaným projektem.

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063 uspěla při podání těchto programů:

Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 – č.j. 27 287/2006-22
Cílem programu bylo podpořit výuku méně vyučovaných jazyků na základní škole. Škola obdržela v rámci projektu 8 000,- Kč na výuku jazyka francouzského.

Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2008 – č.j. 23 216/2007-22
Cílem programu bylo podpořit výuku méně vyučovaných jazyků na základní škole. Škola obdržela v rámci projektu 16 000,- Kč na výuku jazyka francouzského.

Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 –č.j. 6237/2008-22
Název programu: Filmujeme v angličtině
Anotace projektu: Motivační soutěž žáků druhého stupně, zaměřená na komunikační dovednosti žáků v jazyce anglickém s důrazem na fonetiku, rozvoj řečových dovedností a reprodukci textů. Nenásilnou formou propojuje několik vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Učí žáky pracovat ve skupině, prezentovat vlastní dovednosti a používat digitální techniku.
Cíl programu: Zábavnou formou v duchu školního vzdělávacího programu zkvalitňovat výuku v jazyce anglickém se zaměřením na výslovnost, intonaci a komunikaci. Již třetím rokem naše škola vyučuje žáky podle ŠVP ZV Otevřená škola, který je orientován na komunikaci, zvládání informačních technologií a mediální výchovu. Již v minulosti jsme se zapojili do řady projektů, které byly v souladu s naším vzdělávacím programem. Nyní se nám naskýtá možnost podpořit jazykové vzdělávání našich žáků prostřednictvím vyhlášeného projektu. Celkový rozpočet na realizaci projektu: 49 000,- Kč.
Z toho dotace z MŠMT 45 000,- Kč. stránky projektu
Představujeme se