Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Už od první třídy zařazujeme do výuky prvky dopravní výchovy. Prváčci se při jednoduchých aktivitách seznamují se základními pravidly dopravní výchovy, která je hlavně zaměřena na jejich bezpečnost.

V letošním roce využíváme aktivit Besipu  – Ferda v autoškole.

 
Představujeme se