V letošním školním roce probíhal v 8. ročníku ve třídách pí uč. Hubáčkové eTwinningový projekt THE MORE YOU READ, THE MORE YOU KNOW. Do projektu byly zapojeny také školy ze Španělska, Gruzie, Ukrajiny a Polska.

Cílem projektu bylo motivovat naše žáky ke čtení. Ještě před karanténou jsme stihli několik zajímavých aktivit. Společně s žáky ze zahraničí jsme četli povídky, ke kterým jsme vytvářeli Kahoot kvízy. Žáci také dělali rozhovor s paní Mařákovou, knihovnicí v Míkovicích, a vytvořili velký plakát místních knihoven. Ve výtvarné výchově žáci navrhovali pohledy s citacemi o knížkách a ty jsme následně poslali našim zahraničním partnerům. S polskou školou proběhla videokonference a se školami ze Španělska a Gruzie si naši žáci psali elektronicky a pak o sobě navzájem tvořili projekty, které už žáci dodělávali během své domácí výuky. Na celý školní rok měl každý žák tzv. Reading Log, kam si i během karantény každý zapisoval, co během školního roku přečetl. Naší největší čtenářkou se jednoznačně stala Petra Macháčková z 8.C, která během školního roku přečetla 26 knih, což bylo více jak 9 tisíc stránek. Úctyhodné. Projekt se povedl výtečně!

06  09

 
Představujeme se