Od 25.5.2020 1. stupeň základních škol zahajuje provoz do konce školního roku 2019/2020.

Vážení rodiče.

od 25.5.2020 1. stupeň základních škol zahajuje provoz do konce školního roku 2019/2020.

K nástupu do školy je potřeba do středy 13. 5. 2020 informovat třídní učitele, zda Vaše dítě nastoupí, nebo nenastoupí do školy. Do 15. 5. 2020 je nutné doručit do školy „Oznámení zákonných zástupců“. Prosím Vás o pečlivé vyplnění oznámení. Informace budou sloužit k rozdělení dětí do školních skupin a přihlášení ke stravování. 

Výuka ve školních skupinách bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

1. – 3. třídy v čase od 8:00 do 16:00. Výuka probíhá do 11:30, poté žáci po skupinách odchází na oběd. Po obědě je možné vyzvednutí dítěte na základě předem uvedeného údaje v oznámení. Nebo na základě oznámení dítě odchází samo.

4. – 5. třídy v čase od 8:00 – do 14:00 včetně oběda. Po obědě odchází domů. 

Konkrétní časy obědů budou zveřejněny v přesné organizaci 18. 5. 2020.

Oznámení můžete doručit osobně od pondělí 11. 5. 2020 každý den  v době od 8:00 do 12:00 nebo oskenované či ofocené prostřednictvím e-mailu třídním učitelům.

Žáci se budou vyučovat ve skupinách o maximálním počtu 15 žákůVzhledem k tomu, že z nařízení vlády  musí být složení skupin stálé a neměnné, nebude možné po tomto datu žáka  již přihlašovat.   O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitelka školy.

Při nástupu 25. 5. 2020 musí žáci přinést originál vyplněného „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

Oba tiskopisy „Oznámení zákonných zástupců" a "Čestné prohlášení“ máte v připojených souborech. Pokud nemáte možnost tisknout, budou tiskopisy pro Vás připraveny na vrátnici od pondělí 11. 5. 2020 v době od 8:00 do 12:00.

Bližší informace k organizaci výuky a k dodržování hygienických opatření budou zveřejněny na webových stránkách školy do pondělí 18. 5. 2020.

Budete-li se chtít ještě na cokoliv zeptat, neváhejte zavolat na tel. číslo 737 744 082.

 

Oznámení zákonných zástupců o docházce žáka 1. stupně od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 
Představujeme se