Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Organizace výuky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Organizace výuky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Cesta do školy

Školní budova bude otevřena od 8:00. Do budovy mohou vstupovat pouze žáci a zaměstnanci školy. Vstup ostatních osob nebude možný! Žáci se před školou nesmí shlukovat, musí dodržovat odstup mezi sebou 2 metry, ústa a nos musí mít zakryté rouškou.

Pohyb ve škole

Při vstupu do školy procházejí žáci přes čisticí zónu, kde si vydezinfikují podrážky bot. Pak při dodržování odstupu 2 metrů vcházejí do přidělených šaten, kde se přezují, před šatnou si vydezinfikují ruce a procházejí k přiděleným učebnám (každá skupina 15 žáků bude mít vlastní učebnu a šatnu, kterou nebude možné měnit). Při jakémkoliv pohybu ve společných prostorách školy musí mít nasazenu roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Vyučování

Vyučování bude probíhat od 8:30 do 11:00 a budou se vyučovat pouze předměty Matematika a Český jazyk.

Ve třídě se při vyučování rozesadí do lavic po jednom. Při sezení v lavici budou mít nasazenou roušku dle pokynů učitele. Pokud není rouška nasazena na obličeji, musí se ukládat do vlastního plastového sáčku. K dispozici musí mít denně každý žák nejméně dvě vlastní vydezinfikované roušky a plastový sáček na ukládání.

Přestávky

Pohyb žáků o přestávkách bude organizován po skupinách podle přesného harmonogramu tak, aby byly dodrženy metodické pokyny k zajištění hygienických předpisů.

Stravování

Žákům devátého ročníku nebude stravování poskytováno. Svačinu si přinesou vlastní.

Zajištění hygienických potřeb

Na všech toaletách a ve všech třídách budou umístěny dezinfekční gely a jednorázové ručníky.
Představujeme se