Pro předškoláky, školáky a rodiče ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště, Větrná 1063 ve školním roce 2019/2020 pořádáme:
 

 

Pro předškoláky, školáky a rodiče ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště, Větrná 1063 ve školním roce 2019/2020 pořádáme:

 

1. Sportovní den 27. 9. 2019 – dopoledne – (sportovní hry deváťáků a předškoláků)

2. Vánoční dílničky – 28. 11. 2019 – odpoledne – (společné tvoření drobných 

    dárků s vánoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

3. Schůzka s rodiči „předškoláků“, přednáška školní zralosti – jak připravit dítě na vstup do – 24. 2. 2020 – informace o zápisu k povinné školní docházce

4. Ze školky do školy – 14. 1. 2020 – v 15.00 hod. – (praktické ukázky výuky 

    v 1. ročníku ZŠ s netradiční výukou matematiky) – určeno dětem i rodičům

5. Celoškolní  karneval  – 21. února 2020 – odpoledne – pro širokou veřejnost

7. Týden otevřených dveří –  16. - 20. března 2020  – pro rodiče s dětmi

8. Hrajeme si na školu – 17. a 19. března 2020 – dopoledne – (zapojení předškolních

    dětí do aktivit ve výuce 3. ročníku v ZŠ pro jejich snadnější vstup do 1. třídy) – pro děti i 

    rodiče

9. Zápis k povinné školní docházce – 2. a 3. dubna 2020

10. Velikonoční dílničky – 24. 3. 2020 - odpoledne – (společné tvoření drobných 

    dárků s velikonoční tématikou) – pro děti, rodiče a další zájemce

11. Malování na počítači – 21. a 28. dubna 2020 – dopoledne (interaktivní forma    výuky pro rozvoj 

      estetického cítění dětí s pomocí moderních technologií pod vedením starších

      žáků ZŠ) – pro budoucí školáky

12. Hrajeme si ve škole – setkání paní učitelek budoucích 1. tříd a rodičů – konec května – začátek  

     června 2020

13. Sportovní den červen 2020, termín bude upřesněn – (sportovní hry deváťáků a předškoláků)

 

Těšíme se na setkání s Vámi

plakat ze skoly

 
Představujeme se