Dne 5. 12. 2019 se zúčastnili žáci 9. ročníku Ročníkové exkurze k volbě povolání. Navštívili Střední školu vinařskou Valtice. Tato škola se nachází v historickém areálu pod zdejším zámkem. Krásné prostředí dotvářejí školní vinice v členitém terénu. Na této škole se vyučují maturitní i učební obory.

Naši žáci poznali areál školy a prostory pro praktickou výuku. Pracovníci školy nám předvedli zdejší agrolabolatoř a umožnili nám vyzkoušet si senzorické zkoušky. Senzorické zkoušky zde má možnost složit široká veřejnost a lidé, jejichž náplní práce je vinařství, pekařství, hotelnictví a další činnosti, které se zabývají potravinami. Dále naši žáci navštívili školní sklepy pod zámkem a poznali technologii výroby vína a k tomu potřebné vybavení. Dozvěděli jsme se, že každý maturant musí obdělávat během studia svoji část vinice, vyrobit víno, ohodnotit ho a obhájit u praktické maturitní zkoušky.

Při návštěvě školní pálenice a lihovaru jsme byli přítomni výroby pálenky z kdoulí a viděli jsme celní sklad. Pak jsme si prohlédli školní moštárnu a linku na zpracování ovocného moštu. Třešničkou na dortu bylo pečené kuře s rýží ve školní jídelně. Poznali jsme pěkné místo a inspirovali jsme se pro případný školní výlet. Exkurze se nám i přes nepřízeň počasí líbila.

img 5923  img 5927
Představujeme se