Dne 26. září 2019 se v 1. ročnících uskutečnil Jablíčkový den. Žáci přinesli do školy jablíčka, paní učitelky a maminky napekly dobroty z jablíček a přinesly jablečný mošt. Během celého dne voněla po škole jablíčka, která se sušila na sušičce. Prvňáčci se seznámili s jablíčkem od jadýrka po plod. Společně si vzpomněli, jaké pohádky o kouzelných jablíčcích jim rodiče vyprávěli, zatancovali si mazurku na motivy písně Měla babka čtyři jabka. Počítali jablíčka, malovali je a nakonec si udělali i závod kolem jablíčkové mety. Den se velmi vydařil a všichni si nejen pochutnali na výborných dobrotách od maminek, ale o jablíčku se i mnoho nového dozvěděli.

img 2594   img 2584

 

 
Představujeme se