Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejna

 

Zajímá vás jídelní lístek? Klikněte zde.

Přihlašování a odhlašování obědů:

Ke stravování se žák přihlašuje prostřednictvím zákonného zástupce, a to písemnou přihláškou – Smlouvou o školním stravování.
Nový strávník školy si zakoupí čip v hodnotě 120,- Kč, který používá při výdeji obědů nebo jako otvírač dveří u školy. V případě ztráty je nutné toto neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny. Po ukončení školní docházky je možné neporušený čip vrátit za původní hodnotu.
Strávník se odhlašuje pomocí čipu přes snímač ve školní jídelně (2 dny dopředu), v kanceláři jídelny (na delší období) nebo telefonicky na čísle 572 434 415 a to nejpozději do 7.15 hod odhlašovaného dne.

Novinka: připravili jsme pro Vás objednávání obědů přes internet. Stačí navštívit kancelář školní jídelny, kde obdržíte číslo zařízení a přístupové heslo. Na www.strava.cz pak můžete objednávat, odhlašovat a vybírat obědy, sledovat neodebranou stravu a výši konta.

Doba výdeje:
Výdejní doba obědů pro strávníky je od 11.15 do 14.00 hodin
Výdejní doba obědů do jídlonosiče pro nemocné dítě je od 11.20 – 12.30 hodin, a to pouze v 1. den nepřítomnosti žáka ve škole. Na další dny nepřítomnosti si musí obědy odhlásit. Pokud má rodič zájem odebírat obědy i v době nepřítomnosti žáka ve škole, musí toto nahlásit ve školní jídelně. Strávník je následně povinen uhradit plnou cenu oběda. (vyhláška číslo 107/2005 Sb. o školním stravování).
Výdejní doba obědů do jídlonosiče pro cizí osoby od 11.15 do 11.30 hodin.

Ceny obědů: (platné od 1. 6. 2019)
Strávníci jsou zařazeni do stravovacích kategorií, které určuje vyhláška číslo 107/2005 Sb., a to podle věku strávníka, jež dovrší v daném školním roce:

/ V závorce cena v době nemoci nebo prázdnin/

Strávníci 3–6 let: Přesnídávka 7,- Kč, oběd 21,- Kč, svačinka 7,- Kč (vše MŠ).
Strávníci 7–10 let: Přesnídávka MŠ 9,- Kč, oběd 23,- Kč /52,- Kč/, svačinka MŠ 7,- Kč 
Strávníci 11–14 let: Oběd 25,- Kč /54,- Kč/
Strávníci 15 a více let: Oběd 27,- Kč /56,- Kč/
Cizí strávník: Oběd 63,- Kč.

Platba stravného a školného:
Stravné a školné je možné platit:

  • z účtu povolením inkasa na sběrný účet školy 0101126411/0800 a to k 10. dni následujícího měsíce
  • hotovostní platby pouze po dohodě ve školní jídelně a to dopředu na následující období (zálohově).

Nebude-li stravné uhrazeno do 10 dne na určitý měsíc, nebudou strávníkům obědy přihlášeny!

Vedoucí školní jídelny
Jitka Šimonová
Představujeme se