Vážení rodiče,

jistě už přemýšlíte, kam Vaše dítě nastoupí v příštím školním roce do 1. třídy.

Rádi Vás a Vaše děti přivítáme na naší škole při různých činnostech, na kterých se budete 

moci seznámit s prostředím školy, s vyučujícími a jejich stylem práce i žáky, kteří již školu 

navštěvují ještě před zápisem k povinné školní docházce. Chceme, aby se Vaše děti 

vzdělávaly v klidném a příjemném prostředí a aby byly dobře připraveny pro svůj další život. 

Můžete se zúčastnit všech akcí, které jsme pro Vás připravili.

 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Desatero pro rodiče

Akce pro předškoláky

Zápis 2018

Další informace k zápisu

Týden otevřených dveří

Hrajeme si na školu

Schůzka rodičů

Ze školky do školy

Organizace a průběh zápisu

Rozhodnutí o přijetí

 

Tiskopisy

Zápisní list

Žádost o přijetí