Školní řád základní školy:     Školní řád ZŠ

Školní řád mateřské školy:    Školní řád MŠ