Vyhlášení volného  dne  pro žáky ZŠ a přerušení provozu v MŠ.

 Rodičům žáků ZŠ a dětí MŠ.

Oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie)  v pondělí 11. 6. 2018  pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace  volný  den (ředitelské volno).

 

Škola bude uzavřena  včetně školní družiny a školní jídelny.

 

Z hygienických a technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) v souladu s § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání. bude v pondělí 11. 6. 2018 rovněž přerušen provoz v Mateřské škole Lomená a Mateřské škole Větrná.

Volný den v ZŠ a přerušení provozu v MŠ bylo projednáno se zřizovatelem. Je sděleno prostřednictvím vývěsek na dveřích školy a mateřské školy, dálkovým přístupem (web školy) a oznámením žákům ZŠ v žákovské knížce.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Marie Leitgebová,

ředitelka školy