VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ

V letošním školním roce si naše škola dala za cíl posílit vyhledávání nadaných žáků.

Na jaře začne v naší škole běžet pilotní projekt vyhledávání žáků nadaných na matematiku pomocí testu TIM 3-5 (Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice). Test je určen žákům 3.-5. ročníku. Testováni budou ti žáci, jejichž rodiče projeví o testování zájem. Nutný je souhlas zákonného zástupce.

Zároveň zahajujeme spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí Masarykovy univerzity. Naše škola se bude podílet na standardizaci hrového diagnostického systému – tedy her, které by měly později sloužit k vyhledávání nadaných žáků na nižším stupni. Po vydání tohoto diagnostického systému budou hry na naší škole dostupné a pomohou nám s další identifikací nadaných dětí.