Návrh  rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu do roku 2020 je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele na následujícím odkazu.

http://www.mesto-uh.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci