Informace ke školní družině

Informace ke školní družině pro nový školní rok.

 

Provoz školní družiny začíná 1. září 2015 v 10,00 hod. Do ŠD jsou děti přihlašovány na základě vyplnění zápisního lístku. Lístek je třeba odevzdat nejpozději do čtvrtku 3.9.2015 do školní družiny. Do doby odevzdání zápisního lístku musí zákonní zástupci písemně sdělit pí vychovatelce ŠD čas odchodu dítěte ze ŠD.

Úplata za školní družinu činí v tomto školním roce 120 Kč/měsíc. Je vybírána ve dvou splátkách (září - prosinec 2015 - 480 Kč, leden - červen 2016 - 720 Kč).

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku 2015/2016

Číst dál: Zahájení nového školního roku

Pozvánka na divadelní představení Slunce, seno a pár facek

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na divadelní představení, které nastudovali žáci z dramatického kroužku Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063.

 

Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé z dramatického kroužku.

Sdělení rodičům mateřské školy

Rekonstrukce budovy mateřské školy Lomená 1380.

Číst dál: Sdělení rodičům mateřské školy

Schůzka s rodiči budoucích prváčků

Schůzka s rodiči budoucích prváčků se uskuteční 17. 6. 2015 ve školní jídelně základní školy.

Číst dál: Schůzka s rodiči budoucích prváčků