Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2016_1

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. 

Číst dál: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2016_1

Tisková zpráva "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

V březnu 2015 byl na naší škole zpracován projekt s názvem  "Výchova a vzdělávání v bezpečí" do vyhlášeného dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení".

Číst dál: Tisková zpráva "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

Zápis k povinné školní docházce 2016/2017

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2016/2017

Číst dál: Zápis k povinné školní docházce 2016/2017

Výborné výsledky scio testů 9. ročníků

Důležitou součástí školního vzdělávacího programu je sebehodnocení – autoevaluace školy. Provádí se různými způsoby, prostým pozorováním, zadáváním dotazníků rodičům, žákům a učitelům, účastí na národním testování společnosti SCIO. Každoročně tyto testy zadáváme v 9. ročníku. Žáci postupně absolvovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy hradíme z prostředků zřizovatele školy. Testy provádějí žáci na počítači a vybírají vždy jednu správnou odpověď ze čtyř možností. Otázky jsou koncipovány tak, aby ukázaly, jak žáci využívají své studijní potenciály, jaké jsou jejich výsledky ve škole ve srovnání se skutečnými možnostmi. Každý žák po testování obdrží podrobnou písemnou zprávu o svých výsledcích.

Škola získá informaci nejen o tom, jak využívá a rozvíjí schopnosti žáků, ale i srovnání s ostatními základními školami a gymnázii v republice. 

 01 skola strnka 1

 

Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu

Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu.

Číst dál: Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu
Představujeme se