Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ se koná ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 16,00 hod do 18,00 hod.

Číst dál: Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ

Schůzka rodičů žáků 9. ročníku

Informativní schůzka rodičů s výchovnou poradkyní k přijímacímu řízení

Číst dál: Schůzka rodičů žáků 9. ročníku

Informace z jednání třídních důvěrníků ZŠ

Dne 15. 10. 2015 byla na jednání důvěrníků s vedením školy projednána i bezpečnost našich žáků a dětí.

Číst dál: Informace z jednání třídních důvěrníků ZŠ

Třídní schůzky pro rodiče žáků základní školy

Pozvánka na třídní schůzky rodičů žáků ZŠ

Číst dál: Třídní schůzky pro rodiče žáků základní školy

Informace ke školní družině

Informace ke školní družině pro nový školní rok.

 

Provoz školní družiny začíná 1. září 2015 v 10,00 hod. Do ŠD jsou děti přihlašovány na základě vyplnění zápisního lístku. Lístek je třeba odevzdat nejpozději do čtvrtku 3.9.2015 do školní družiny. Do doby odevzdání zápisního lístku musí zákonní zástupci písemně sdělit pí vychovatelce ŠD čas odchodu dítěte ze ŠD.

Úplata za školní družinu činí v tomto školním roce 120 Kč/měsíc. Je vybírána ve dvou splátkách (září - prosinec 2015 - 480 Kč, leden - červen 2016 - 720 Kč).