Výborné výsledky scio testů 9. ročníků

Důležitou součástí školního vzdělávacího programu je sebehodnocení – autoevaluace školy. Provádí se různými způsoby, prostým pozorováním, zadáváním dotazníků rodičům, žákům a učitelům, účastí na národním testování společnosti SCIO. Každoročně tyto testy zadáváme v 9. ročníku. Žáci postupně absolvovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy hradíme z prostředků zřizovatele školy. Testy provádějí žáci na počítači a vybírají vždy jednu správnou odpověď ze čtyř možností. Otázky jsou koncipovány tak, aby ukázaly, jak žáci využívají své studijní potenciály, jaké jsou jejich výsledky ve škole ve srovnání se skutečnými možnostmi. Každý žák po testování obdrží podrobnou písemnou zprávu o svých výsledcích.

Škola získá informaci nejen o tom, jak využívá a rozvíjí schopnosti žáků, ale i srovnání s ostatními základními školami a gymnázii v republice. 

 01 skola strnka 1

 

Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu

Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu.

Číst dál: Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci plynového kotle pro školní jídelnu

Schůzka s rodiči budoucích prváčků

 Schůzka se uskuteční 14. 1. 2016 v 16,00 hod ve školní jídelně základní školy.

Číst dál: Schůzka s rodiči budoucích prváčků

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ se koná ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 16,00 hod do 18,00 hod.

Číst dál: Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ

Schůzka rodičů žáků 9. ročníku

Informativní schůzka rodičů s výchovnou poradkyní k přijímacímu řízení

Číst dál: Schůzka rodičů žáků 9. ročníku