Branné cvičení 2018

Vytvořeno: 26. červen 2018

V pátek 22. 6. 2018 se žáci všech ročníků účastnili branného cvičení, které uspořádal kabinet Tv.  Cvičení probíhalo v obou tělocvičnách, v areálu školní zahrady a na Rochusu.

Náplní branného cvičení byla: překážková dráha, video s tématikou teroristického útoku, zásady správného rozdělávání ohně, zdravověda, odhad vzdálenosti, topografie, stavění nouzového přístřešku, protichemická ochrana, pohyb v zakouřeném prostoru.

FOTOGALERIE

dscn1293

Projektové dny „Dva dny s deváťáky“ a sázení „Stromu svobody“

Vytvořeno: 25. červen 2018

V průběhu měsíce června se žáci devátých ročníků zapojili po dobu dvou dnů do projektů z různých vědních oborů (matematika, fyzika, jazyk český aj.). Každý z oborů měl svého učitele- garanta a ten odborně vedl žáky při vytváření prezentací, videí aj. na vybrané téma. Žáci si sami dle zájmu vytvořili skupiny po 4-6 osobách a každá skupina následně promýšlela, čím by mohla své okolí oslovit a jak to následně zrealizuje.

Zájemci o přírodní vědy zpracovávali témata „Příroda očima žáků“, „Co nás zajímá ve fyzice“ nebo „Matematika v okolí školy“. Skupiny s humanitním zaměřením se zaměřily na „Oslavy 100. výročí Československa“, sadily „Strom svobody“ nebo se zabývaly nářečími a slangem v projektu „Čeština pro život“.

Výsledné projekty si žáci poté vzájemně předvedli a odprezentovali před odbornou porotou z řad učitelů a vedení školy.

FOTOGALERIE

 img 0321

 

Reportáž Televize TVS k sázení "Stromu svobody" si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz (od 7:38):

https://www.televizetvs.cz/tvs-uherske-hradiste-16-6-2018

 dscn3576

 

Dějepisné exkurze "Habsburská Vídeň" 2018

Vytvořeno: 25. červen 2018

Ve dnech 12.6. a 18.6. vyrazili nejdříve žáci devátých a poté osmých ročníků v plně naložených autobusech na exkurzi do Vídně, města císařů, králů, vévodů, historie, umění a někdejšího sídla habsburských panovníků. Po krátké zastávce v Mikulově na hranicích jsme po desáté hodině dorazili do Vídně. Počasí nám přálo a tak jsme se bez obav mohli vrhnout do ruchu velkoměsta.

Prohlídku jsme zahájili v barokním zámku Schönbrunn, v jeho rozsáhlých, a na začátek dubna, kvetoucích zahradách. Prošli jsme nádvořími starobylého Hofburgu, kde přes 600 let sídlila vládnoucí habsburská dynastie. Vídeňskými ulicemi jsme se dostali až na Štěpánské náměstí s gotickým chrámem sv. Štěpána, který má společné stavitele jako český sv. Vít, jež si mohli žáci prohlédnout. Prošli jsme slavnou (a drahou!) ulici Mariahilfer Straße a dále jsme procházkou dorazili na náměstí naší královny, Marie Terezie, dále pokračovali kolem parlamentu, radnice a votivního kostela, až jsme dorazili k památníku Sissi (Žofie Bavorské v Lidové zahradě.

Náš pobyt ve Vídni jsme zakončili návštěvou zábavného parku Prater, se známým ruským kolem (Wiener Riesenrad), ze kterého byl nádherný výhled na rakouské hlavní město. Exkurze se všem velice líbila. Zvláštní poděkování patří našemu průvodci Pavlu Kočímu, který se o nás vzorně staral a vtipnými glosami provázel celou exkurzi.

FOTOGALERIE

 

3a645c27 f996 4a17 8fad 6646dd203f99

Škola v přírodě 4. ročník

Vytvořeno: 21. červen 2018

Ve dnech 4.6.  - 8.6. 2018 se žáci 4.A a 4.B zúčastnili školy v přírodě v ekologickém centru Chaloupky na Českomoravské Vysočině. 

Číst dál: Škola v přírodě 4. ročník

Sportovní den dětí z MŠ ve spolupráci se žáky 9. B

Vytvořeno: 15. červen 2018

Dne 15. 6. 2018 se uskutečnil, jako již každoročně, sportovní den dětí z naší mateřské školy ve spolupráci se žáky 9. B.

Číst dál: Sportovní den dětí z MŠ ve spolupráci se žáky 9. B