Barevné malování s I. stupněm aneb cestujeme vlakem - podzim 2018

Vytvořeno: 26. listopad 2018

Dne 21. 11. 2018 se uskutečnilo Barevné malování ve spolupráci žáků 9. ročníku s žáky 2 třídy. Barevné malování se neslo v duchu dopravní výchovy. Celé dopoledne provázela tvořivá a přátelská atmosféra. Žáci devátých ročníků mladším žákům ochotně pomáhali a společnými silami namalovali barevný vlak, do kterého si každý druháček zhotovil svoji podobiznu a tím získal místo jako právoplatný cestující.

Tento společný vlak je ozdobou v prostorách školy a ukázkou, že společná práce starších a mladších žáků je smysluplná a vede k utužování vzájemných vztahů a přátelství.

Kateřina Vrbová

FOTOGALERIE

img 20181121 102221 burst2

Vyhlášení volného dne pro žáky základní školy

Vytvořeno: 22. listopad 2018

Rodičům žáků ZŠ a dětí MŠ

V Uherském Hradišti dne 23. 11. 2018

Oznámení: Vyhlášení volného  dne  pro žáky základní školy
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji
z provozních důvodů (přerušení dodávky tepla a teplé vody)  na pátek
30. 11. 2018 pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063,
příspěvková organizace  volný  den (ředitelské volno). Škola bude uzavřena včetně školní
družiny a školní jídelny.

Z hygienických a technických důvodů bude v pátek
30. 11. 2018 rovněž přerušen provoz v Mateřské škole Lomená a Mateřské škole Větrná.

Uzavření školy a mateřské školy bylo oznámeno zřizovateli školy, je sděleno prostřednictvím
vývěsek na dveřích školy a mateřské školy a dálkovým přístupem (web školy).

Mgr. Marie Leitgebová,
ředitelka školy

Přírodovědná exkurze žáků 5. tříd

Vytvořeno: 19. listopad 2018

V úterý dne 6. 11. 2018 žáci 5. tříd v rámci přírodovědné exkurze navštívili Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře v Brně. Po úvodní projekci noční oblohy, která byla velmi zajímavě komentována, žáci zhlédli neméně zajímavý film o Sluneční soustavě.

Druhou částí exkurze byla návštěva zábavního vědeckého parku VIDA! science centrum, kde si žáci vyzkoušeli spoustu zajímavých pokusů. Tato exkurze určitě rozšířila znalosti dětí v řadě různých oblastí.

Zapsala: Bednaříková

FOTOGALERIE

img 1657

Obhájení 1. místa v oblastním turnaji v piškvorkách

Vytvořeno: 12. listopad 2018

Náš tým Větrná smršť obhájil loňské 1. místo v oblastním kole v piškvorkách. Turnaj, ve kterém soutěžilo celkem 12 týmů, se konal v pátek 9. listopadu na SŠ MESIT, o. p. s. 

Žáci 9.B ve složení Sára Hodulíková, Jakub Kaláč, Vítězslav Katrňák, Ladislav Novák a Martin Svoboda porazili týmy z jiných škol a kvalifikovali se do krajského kola, které se bude konat ve Zlíně. Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží.

Gratulujeme!

FOTOGALERIE

01

 

Technický jarmark 2018

Vytvořeno: 6. listopad 2018

Žáci 9. ročníku se v rámci projektu Zlínského kraje „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ zúčastní dne 9. 11. 2018 akce „Technický jarmark 2018“. Na akci nás pozval partner projektu Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Žáci navštíví významné firmy v regionu a shlédnou prezentace některých středních škol. Společně se na akci těšíme.

P. Pospěchová

plakt technick jarmark 2018 1