Vnitřní řád školního klubu

Nabídka zájmové činnosti pro děti na ZŠ Větrná 2017/18      

 

Název kroužku Věková Vedoucí den čas místnost
  kateg. kroužku      
Šikovné ruce 4.-9.tř. Vaculíková PO 15.00-17.00 ŠD
Hodina pohybu navíc 1.tř Skucius PO 13.45-14.45 tělocvična
Výtvarný kroužek 4.-7.tř Horňáková PO 14.40-15.40 tř.1B
Fotbalový 5.-7.tř Spath PO 13.50-14.50 tělocvična
Taneční kroužek 5.-6.tř. Vrbová PO 12.40-13.40 tělocvična
Kybernetika 5.-9.tř. Mikl PO 14.45 - 16.45 PC
Aj 2.B tř Havlíčková ÚT 11.40-12.30 tř.2B
Hodina pohybu navíc 2.A tř Skucius ÚT 13.45-14.45 tělocvična
Hodina pohybu navíc 2.B tř Skucius ÚT 14.45-15.45 tělocvična
Zájmová výuka PC 8.B Zapletal ÚT 10.40 - 11.40 PC
Praktická dívka 4.-7.tř. Kořínková ÚT 15.00-16.35 kuchyňka
Přírodovědný kroužek 5.-8.tř Pospěchová ÚT 14.20-15.30 přírodopis
Kroužek náboženství 6.-9.tř Bystřická ÚT 13.50-14.50 tř.6B
Florbal 4.-5.tř Skucius ST 13.45-14.45 tělocvična
Florbal 6.-7.tř Skucius ST 14.45-15.45 tělocvična
Zájmová výuka PC 7.B Slováčková ST 10.40 - 11.40 PC
Čtení pro radost 1.-9.tř. Hanáčkoví I ST 14.00-15.00 knihovna
Aj 2.A tř Havlíčková ČT 11.40-12.30 tř.2A
Keramický 3.-8.tř. Weiserová ČT 15.00-17.00 dílny
Redaktorský 7.-9.tř. Zapletal ČT 15.00-16.30 PC
Pohodáři 3.-5.tř Hanáčková V. 13.00-14.00 uč.116
Dramatický kroužek 6.-7.tř. Vrbová 13,00-14.00 chodba