Anglické slovíčko týdne 2009

  
FINISH THESE SENTENCES. USE THE WORDS IN THE RIGHT FORMS.

broke, copycat, crap, crave, freak out, goosebumps, hairy, hankie, hickey, hunk, chubby, ID, loo, picky, screw around, sleazy, stick around, swell, take off, turn down

• Don´t be a ! Neopakuj se!
• Some characters hang around here. Potulují se tady nechutná individua.
• Why did she your invitation? Proč odmítla tvé pozvání?
• Cut the ! Nekecej blbosti!
• Her daughter is a eater. Její dcera je vybíravá v jídle.
• That was a idea. To byl skvělý nápad.
• You're cold - look, you've got Je ti zima - podívej, máš husí kůži!
• May I see your ? Můžu vidět vaši občanku?
• Her parents when she told them she was pregnant. Její rodiče začali vyvádět, když jim řekla, že je těhotná.
• Why do I chocolate everyday? Proč každý den nutně potřebuji čokoládu?
• He gave her a . Udělal jí cucflek.
• He has just . Právě odešel.
• He’s a real . Je to opravdový fešák.
• I can't afford to go on holiday this year - I'm . Nemůžu si dovolit jet letos na dovolenou - jsem bez peněz.
• That was a pretty situation. To byla ale dost nebezpečná situace.
• Stop and get to work! Přestaň se flákat a začni pracovat!
• Can I use your please? Můžu si zajít na váš záchod?
• Where is my , I need to blow my nose. Kde mám kapesník, potřebuji se vysmrkat.
• She has such legs! Ona má tak baculaté nohy!
• She didn´t want to Nechtěla zůstat.