Anglické slovíčko týdne 2007

  
FINISH THESE SENTENCES. USE THESE WORDS IN THE RIGHT FORM.

awesome, be kidding, bet, buck, compulsory, fire, fuss, hang on, hiccup, hint, mean, noughts and crosses, pat, piss, rip, screw up, sledge, suck, throw up

• We went . Šli jsme sáňkovat.
• Would you like to play with me? Chtěl by sis se mnou zahrát piškvorky?
it out! Vytrhni to! (Vyškubni to!)
• You look totally in that dress. V těch šatech vypadáš naprosto úchvatně / skvěle.
a minute, I´ll be with you in a moment. Vydržte chviličku, hned budu u vás.
• I think he´s going to . Myslím, že bude zvracet.
• Give it to me now! And I it! Teď mi to dej! A myslím to vážně!
• She likes on horses. Ráda sází na koně.
• He my head. Poplácal mě po hlavě.
• Can I borrow a couple of ? Můžu si půjčit pár dolarů?
• I can't stop . Nemůžu přestat škytat.
• I hope I´m not going to my entrance test. Doufám, že nezvorám svůj přijímací test.
• He´s . Je naštvaný.
• What´s all the about? Kvůli čemu ten poprask?
• Could you give us a about how to do this exercise? Mohl byste nám dát vodítko, jak máme dělat toto cvičení?
education - povinná školní docházka
• Are you me? Děláš si ze mě srandu?
• So they you because of me? Takže tě vyhodili kvůli mně?
• Man, this job ! Kámo, tato práce je naprd!