Anglické slovíčko týdne 2006

  
FINISH THESE SENTENCES. USE THESE WORDS IN THE RIGHT FORM.

fancy, fix, freak, giggle, gossip, handy, hitchhike, cheat, overeat, queer, snowflake, spooky, watch out, yawn, yell

Don´t at me! Nekřič na mě!
Do you know that ? Znáš toho podivína?
She never . Nikdy nešířila drby / nepomlouvala.
A mobile phone is such a thing that... Mobilní telefon je tak užitečná věc, že...
! Pozor!
Tell us the story! Řekni nám ten strašidelný příběh!
I feel like . Chce se mi zívnout.
were melting in her hair. Sněhové vločky ji tály vlasech.
She you. Ona po tobě jede. / Líbíš se jí.
some sandwiches for us! Udělej nám nějaké sendviče!
Don´t ! You´ll be sick! Nepřejídej se! Bude ti blbě!
Stop that at the back! Přestaňte se tam vzadu chichotat!
Women should never on their own. Ženy by nikdy neměly samy stopovat.
She shouted at him that he was a . Zařvala na něho, že je teplouš.
She married Peter but he on her. Vzala si Petra, ale podvedl ji.