Projekt M҆MT - Investice do vzd√¨l√°v√°n√≠

Projektov√Ĺ z√°m√¨r

V r√°mci projektu ‚ÄěV√Ĺuka jinak‚Äú byl vytvo√łen projektov√Ĺ z√°m√¨r, kter√Ĺ bude slouŇĺit jako podklad pro vypln√¨n√≠ projektov√© Ňĺ√°dosti Benefit7.

C√≠lem projektu je zlepŇ°it kvalitu v√Ĺchovn√¨ vzd√¨l√°vac√≠ho procesu v naŇ°√≠ Ň°kole. Zkvalitn√¨n√≠ a zefektivn√¨n√≠ v√Ĺuky bude dosaŇĺeno tvorbou, ov√¨√łen√≠m a n√°sledn√Ĺm pouŇĺ√≠v√°n√≠m digit√°ln√≠ch u√®ebn√≠ch materi√°l√Ļ ve v√Ĺuce. Pomoc√≠ projektu dojde k prohlouben√≠ sou√®asn√¨ realizovan√© individualizace na Ň°kole prost√łednictv√≠m nov√©ho d√¨len√≠ hodin a rozŇ°√≠√łenou nab√≠dkou dalŇ°√≠ho ciz√≠ho jazyka. Pozornost bude v√¨nov√°na i dalŇ°√≠mu vzd√¨l√°v√°n√≠ pedagogick√Ĺch pracovn√≠k√Ļ.

Z vlastn√≠ho hodnocen√≠ Ň°koly a dotazn√≠k√Ļ od rodi√®√Ļ vyplynula pot√łeba rozŇ°√≠√łit nab√≠dku volby dalŇ°√≠ho ciz√≠ho jazyka ‚Äď o jazyk rusk√Ĺ. D√¨len√≠m n√¨kter√Ĺch hodin v√Ĺuky jazyka anglick√©ho nad r√°mec sou√®asn√¨ platn√© vyhl√°Ň°ky usilujeme o lepŇ°√≠ p√ł√≠stup k Ňĺ√°k√Ļm s hlubŇ°√≠m z√°jmem o tento jazyk. ZlepŇ°√≠me tak jazykov√© dovednosti Ňĺ√°k√Ļ. (II/1)

Na z√°klad√¨ v√Ĺsledk√Ļ prov√°d√¨n√Ĺch test√Ļ z matematiky, zkuŇ°enost√≠ u√®itel√Ļ a z√°jmu Ňĺ√°k√Ļ o tento p√łedm√¨t, chceme rozv√≠jet matematickou gramotnost a podpo√łit √ļrove√≤ logick√©ho myŇ°len√≠. V souladu se Ň°koln√≠m vzd√¨l√°vac√≠m programem ve t√ł√≠d√°ch s rozŇ°√≠√łenou v√Ĺukou matematiky m√ĻŇĺeme jeŇ°t√¨ v√≠ce pos√≠lit v√Ĺuku matematiky p√łi d√¨len√≠ hodin a podpo√łit kl√≠√®ov√© kompetence uv√°d√¨n√© ve v√Ĺchovn√¨ vzd√¨l√°vac√≠ch strategi√≠ch naŇ°√≠ Ň°koly. (IV/1)

VyŇ°Ň°√≠ z√°jem Ňĺ√°k√Ļ o v√Ĺuku vybran√Ĺch vzd√¨l√°vac√≠ch oblast√≠ chceme podporovat nov√Ĺmi a modern√≠mi trendy p√łi v√Ĺuce. Oblast matematiky a jej√≠ch aplikac√≠ bude pro Ňĺ√°ky zaj√≠mav√° a inovativn√≠ zaveden√≠m aktivizuj√≠c√≠ch digit√°ln√≠ch materi√°l√Ļ v matematice pr√Ļ√łezov√¨ celou Ň°kolou. (IV/2)

ZlepŇ°ov√°n√≠ jazykov√Ĺch znalost√≠ Ňĺ√°k√Ļ i pedagogick√Ĺch pracovn√≠k√Ļ s d√Ļrazem na jazyk anglick√Ĺ, francouzsk√Ĺ a rusk√Ĺ bude podporov√°no tvorbou a vyuŇĺ√≠v√°n√≠m DUM v t√¨chto p√łedm√¨tech. ZvyŇ°ov√°n√≠ komunikativn√≠ch kompetenc√≠ je rovn√¨Ňĺ zakomponov√°no v naŇ°em ҆VP. (II/2)

Inovace a zkvalitn√¨n√≠ v√Ĺuky v oblasti p√ł√≠rodn√≠ch v√¨d vych√°z√≠ z √ļkolu lepŇ°√≠ motivace k t√¨mto p√łedm√¨t√Ļm a prohlouben√≠ z√°jmu Ňĺ√°k√Ļ o p√ł√≠rodov√¨dn√¨ p√łedm√¨ty. Konkr√©tn√¨ se budeme v√¨novat fyzice, p√ł√≠rodopisu a zem√¨pisu. (V/2)

Na z√°klad√¨ zkuŇ°enost√≠ z minul√Ĺch let, kter√© jsme z√≠skali p√łi Ň°kolen√≠ch v oblasti SIPVZ a z√°jmu Ňĺ√°k√Ļ o ICT je nutn√© do v√Ĺuky Ňĺ√°k√Ļ jeŇ°t√¨ v√≠ce za√®lenit informa√®n√≠ a komunika√®n√≠ technologie. Modern√≠ dokumenty vytvo√łen√© pomoc√≠ digit√°ln√≠ch technik motivuj√≠ Ňĺ√°ky ve v√Ĺuce mnohem v√≠ce, neŇĺ klasick√© u√®ebn√≠ materi√°ly. (III/2)

Cel√Ĺ projekt uzav√≠r√° dalŇ°√≠ vzd√¨l√°v√°n√≠ pedagogick√Ĺch pracovn√≠k√Ļ v matematice. (IV/3)

Kl√≠√®ov√Ĺch aktivit se budou z√ļ√®ast√≤ovat b√¨hem realizace vŇ°ichni Ňĺ√°ci z√°kladn√≠ Ň°koly, coŇĺ je 350 Ňĺ√°k√Ļ. Po ukon√®en√≠ projektu budou DUM vyuŇĺ√≠vat i dalŇ°√≠ Ňĺ√°ci naŇ°√≠ Ň°koly. U√®itel√Ļ se do projektu zapoj√≠ 22.

V√Ĺstupem z projektu bude rozŇ°√≠√łen√Ĺ Ň°koln√≠ vzd√¨l√°vac√≠ program, zv√ĹŇ°en√≠ matematick√© gramotnosti Ňĺ√°k√Ļ a komunikativn√≠ch kompetenc√≠ v ciz√≠ch jazyc√≠ch a modernizace v√Ĺukov√Ĺch metod v p√ł√≠rodn√≠ch v√¨d√°ch. Velk√Ĺm p√ł√≠nosem pro celou Ň°kolu bude banka DUM. Prost√łednictv√≠m elektronick√©ho redak√®n√≠ho syst√©mu budou moci vŇ°ichni u√®itel√© sd√≠let vytvo√łen√© digit√°ln√≠ u√®ebn√≠ materi√°ly a i nad√°le je budou vyuŇĺ√≠vat ve v√Ĺuce. B√¨hem realizace projektu z√≠skaj√≠ u√®itel√© dalŇ°√≠ kompetence p√łi za√®le√≤ov√°n√≠ informa√®n√≠ch a komunika√®n√≠ch technologi√≠ do pr√°ce Ň°koly. Z√≠sk√°n√≠m nov√Ĺch poznatk√Ļ si prakticky zv√ĹŇ°√≠ √ļrove√≤ sv√© pedagogick√© √®innosti a rozŇ°√≠√ł√≠ si reperto√°r metod, kter√© umoŇĺn√≠ Ňĺ√°k√Ļm aktivn√≠ u√®en√≠. Nejen u√®itel√©, ale p√łedevŇ°√≠m Ňĺ√°ci si tak√© zlepŇ°√≠ kvalitu pr√°ce s v√Ĺpo√®etn√≠ technikou. V tom vŇ°em bude p√łidan√° hodnota cel√©ho projektu.

Rozpozn√°n√≠ dosaŇĺen√≠ zm√¨ny

V ciz√≠ch jazyc√≠ch bude zm√¨na rozpozn√°na z√≠skan√Ĺmi dovednostmi Ňĺ√°k√Ļ v ciz√≠ch jazyc√≠ch. N√¨kte√ł√≠ Ňĺ√°ci ‚Äď z√°jemci o rusk√Ĺ jazyk ‚Äď z√≠skaj√≠ b√¨hem realizace projektu z√°kladn√≠ dovednosti p√łi pouŇĺ√≠v√°n√≠ rusk√©ho jazyka. V matematice je moŇĺn√© zm√¨nu vyhodnotit zv√ĹŇ°en√Ĺm z√°jmem o p√łedm√¨t ‚Äď lze m√¨√łit dotazn√≠ky Ňĺ√°k√Ļ. Viditeln√° bude rovn√¨Ňĺ zm√¨na v oblasti ICT ‚Äď zv√ĹŇ°en√Ĺm pouŇĺ√≠v√°n√≠m informa√®n√≠ch technologi√≠ Ňĺ√°ky i u√®iteli.

Projektov√Ĺ z√°m√¨r byl vytvo√łen na z√°klad√¨ vlastn√≠ho hodnocen√≠ Ň°koly, poŇĺadavk√Ļ Ňĺ√°k√Ļ jejich rodi√®√Ļ, p√łipom√≠nek z jedn√°n√≠ p√łedm√¨tov√Ĺch komis√≠ a anal√Ĺz √®innost√≠ Ň°koly. VŇ°echny kl√≠√®ov√© aktivity budou v souladu se Ň°koln√≠m vzd√¨l√°vac√≠m programem a budou podporovat a rozŇ°i√łovat v√Ĺchovn√© a vzd√¨l√°vac√≠ strategie Z√°kladn√≠ Ň°koly a Mate√łsk√© Ň°koly, Uhersk√© HradiŇ°t√¨, V√¨trn√° 1063, p√ł√≠sp√¨vkov√° organizace.

Datum zpracování: kvìten 2010

√ėeditelka Ň°koly